Informacje bieżące

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
Autor: ZarządDodano: 24 marca 2015 r.
   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku (sobota) w świetlicy Domu Działkowca w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 236 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ROD.

Początek obrad Walnego Zebrania: godz. 14.00
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 14.30.

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD, uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze wyłożone zostaną w naszym Domu Działkowca w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 17ºº - 18ºº oraz 18 kwietnia 2014 r. w godzinach 11°°-12°°

Do wszystkich działkowców, członków PZD, wyślemy zawiadomienia wraz z proponowanym porządkiem obrad.

ZMIANA DYŻURU ZARZĄDU I WJAZDU NA TEREN OGRODU
Autor: ZarządDodano: 15 marca 2015r.
   W dniu 28 marca br:
1.Odbędzie się dyżur Skarbnika i Sekretarza (zamiast 4 kwietnia 2015)
2.Włączamy wodę. Proszę zamknąć zawory spustowe na swoich działkach.
Wszelkie awarie i wycieki proszę zgłaszać gospodarzowi ogrodu –
tel. 501381461
3.Brama wjazdowa będzie otwarta w godz. 9.00 – 17.00
4.Wyłączamy energię elektryczną działkowcom zalegającym z opłatami na
rzecz ogrodu (łącznie 15 działek)

W dniu 4 kwietnia br (Wielka Sobota):
1.Nie będzie dyżuru Zarządu
2.Brama wjazdowa będzie zamknięta

WŁĄCZENIE WODY
Autor: ZarządDodano: 10 marca 2015r.
   W dniu 28 marca 2015 będzie włączona woda w naszym ogrodzie.

Przed włączeniem wody prosimy o zamknięcie zaworów
spustowych na swoich działkach.

UWAGA: W przypadku nagłego załamania się pogody, woda może być włączona później !!!!!

WJAZD NA TEREN OGRODU W OKRESIE ZIMOWYM
Autor: ZarządDodano: 30 października 2014r.
   Od listopada 2014 r. do marca 2015 r. włącznie wjazd na teren ogrodu będzie możliwy tylko w dniach i godzinach dyżurów (patrz poprzedni komunikat). Wyjątkowo w dniu 8.11.2014 brama wjazdowa będzie otwarta od 9°° do 17°°

DYŻURY ZARZĄDU I WJAZD NA TEREN OGRODU W OKRESIE ZIMOWYM
Autor: ZarządDodano: 30 października 2014r.
   W okresie od listopada 2014 r. do marca 2015 r. włącznie
dyżury Zarządu będą raz w miesiącu w godzinach 11°° - 13°°w dniach:
8 listopada 2014
6 grudnia 2014
10 stycznia 2015
7 lutego 2015
7 marca 2015

Wjazd na teren ogrodu będzie możliwy tylko w dniach i godzinach dyżurów. Wyjątkowo w dniu 8.11.2014 brama wjazdowa będzie otwarta od 9°° do 17°°

Zamknięcie wody
Autor: ZarządDodano: 14 października 2014r.
   W dniu 17 listopada br, na okres zimowy, będzie zamknięta woda w naszym ogrodzie.
Po wyłączeniu wody prosimy o otwarcie zaworów spustowych na swoich działkach.
UWAGA: W przypadku nagłego załamania się pogody, woda może być wyłączona wcześniej !!!!!

Odbyło się zebranie wszystkich działkowców
Autor: ZarządDodano: 12 października 2014r.
   W dniu 11 października br, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD, odbyło się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie naszego ROD. Celem zebrania było przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD lub o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego. Zebranie odbyło się w II terminie.
Na zebraniu podjęto uchwałę o pozostawieniu ROD im. 1000 – lecia Państwa Polskiego w Poznaniu jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców i powierzenia mu prowadzenia ogrodu. Za uchwałą głosowało 164 działkowców, przeciw było 2 działkowców, a wstrzymał się od głosu 1 działkowiec.

Odczyty liczników wody
Autor: ZarządDodano: 21 września 2014r.
   W dniu 11 października br w godz. 11.00 - 13.00 będą odczytywane liczniki wody. Prosimy o obecność na działce i udostępnienie liczników do odczytu.
W wyjątkowych przypadkach, tylko PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU z Zarządem, istnieje możliwość odczytu w dniu 12.10.2014.

Zebranie wszystkich działkowców
Autor: ZarządDodano: 20 września 2014r.
   Zebranie wszystkich działkowców
korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ROD.

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD zawiadamia, że w dniu 11 października 2014 r.
w naszym Domu Działkowca odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie naszego ROD.
Celem zebrania jest przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD lub o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego. Wybrane stowarzyszenie będzie prowadziło nasz ogród.
Zebrania wszystkich działkowców odbędzie się o godzinie 15.00.
W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w tym terminie w/wym. uchwały, przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.
II termin zebrania wszystkich działkowców: godzina 16.00.
Więcej o zebraniu można dowiedzieć się z zawiadomienia, które zostało wysłane do wszystkich działkowców listem poleconym.

UWAGA 1: Ponieważ kryteria ważności podjętej uchwały są wysokie, bardzo prosimy o obecność na zebraniu.

UWAGA 2: Należy przynieść ze sobą dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, gdyż tylko na podstawie tych dokumentów będzie sprawdzana lista obecności.

Zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi
Autor: ZarządDodano: 11 sierpnia 2014r.
   W dniu 23.08.2014, w związku z odbywającym się na terenie ogrodu Dniem Działkowca, brama wjazdowa nie będzie otwarta. Na terenie ogrodu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi.

Dzień Działkowca
Autor: ZarządDodano: 7 sierpnia 2014r.
   W dniu 23 sierpnia br odbędzie się w naszym ogrodzie tradycyjny Dzień Działkowca.
W programie przewidujemy:

dla dzieci:
11°° - 13°° gry i zabawy
13°° przejażdżka konikami

dla dorosłych:
15°° - 17°° potrawy z grilla (i nie tylko) - talony wydajemy
od 12°° - odbiór tylko osobisty
20°° - 2°° zabawa dla działkowców i ich rodzin: zapewniamy salę i muzykę, reszta we własnym
zakresie


UWAGA:
W Dniu Działkowca na terenie ogrodu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. W związku z tym nie będzie otwarta brama wjazdowa od ul. Strzegomskiej.


Uwaga posiadacze psów ! ! !
Autor: ZarządDodano: 5 sierpnia 2014 r.
   Przypominamy, że zgodnie z § 85 pkt 10 Regulaminu ROD, zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.
W przypadku nieprzestrzegania powyższego paragrafu, a także w przypadku nie sprzątania po swoich psach, Zarząd zmuszony będzie stosować kary przewidziane przepisami PZD.

Zamknięta brama wjazdowa
Autor: ZarządDodano: 14 czerwca 2014r.
   W dniu 19 czerwca br – czwartek (święto Bożego Ciała) - brama wjazdowa na teren ogrodu nie będzie otwarta.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY
Autor: ZarządDodano: 14 czerwca 2014r.
    W dniu 28 czerwca br w godz. 10.00 - 14.00 będą odczytywane liczniki wody. Prosimy o obecność na działce i udostępnienie liczników do odczytu.
W wyjątkowych przypadkach, tylko PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU z Zarządem, istnieje możliwość odczytu w dniu 29.06.2014.

WJAZD NA DZIAŁKI W MAJOWE ŚWIĘTA
Autor: ZarządDodano: 17 kwietnia 2014r.
   W dniu 1 maja br brama wjazdowa nie będzie otwarta.
W dniu 3 maja br brama wjazdowa będzie otwarta tylko do 16.00

Przypominamy, że zgodnie z wolą zdecydowanej większości działkowców, ostatnie walne zebranie podjęło uchwałę o zakazie wykonywania głośnych prac ogrodniczych i budowlanych w niedziele i święta (przez cały dzień) oraz w soboty (od godz. 18.00)

Walne Zebranie
Autor: ZarządDodano: 12 kwietnia 2014r.
   W dniu 5 kwietnia br odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD.
Frekwencja mała, tylko 23%. Szkoda, bo omawiane były ważne dla działkowców sprawy, m. in. o przyszłości ROD w świetle nowej, obowiązującej od 19 stycznia, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Decyzje w tej sprawie zapadną na ogólnym zebraniu wszystkich działkowców, które planujemy na wrzesień.
Na zebraniu podjęto 16 uchwał dotyczących naszego ogrodu, także w sprawach finansowych. Dla działki o pow. 300 m2 zobowiązania finansowe na ten rok wyniosą 368,00 zł plus media.
Uchwały wkrótce zostaną opublikowane na naszej stronie, a do wszystkich działkowców wyślemy informację o płatnościach.

Zestawienie płatności w roku 2014:

Do dnia 31.05.2014:
1.Opłata na rzecz ogrodu 0,80 zł/m²
2.Składka członkowska PZD 0,19 zł/m²
3.Opłata energetyczna 11,00 zł/działka
4.Za zużytą energię elektryczną za okres 1.11.13 – 30.04.14

Do dnia 31.07.2014:
1.Opłata wodna 0,00 zł/działka
2.Modernizacja sieci wodociągowej 50,00 zł/działka
3.Modernizacja sieci energetycznej 10,00 zł/działka
4.Za zużytą energię elektryczną za okres 1.05.14 – 30.06.14
5.Za zużytą wodę za okres 1.04.14 – 30.06.14

Do dnia 30.11.2014:
1.Wywóz odpadów komunalnych dla osób przeby-
wających poza sezonem (1.11.14 – 28.02.15) 167,80 zł/działka
2.Za zużytą energię elektryczną za okres 1.07.14 – 31.10.14
3.Za zużytą wodę za okres 1.07.14 – 31.10.14

Do dnia 31.01.2015:
1.Za zużytą energię elektryczną za okres 1.11.14 – 31.12.14

WŁĄCZENIE WODY
Autor: ZarządDodano: 26 lutego 2014r.
   W dniu 5 kwietnia br (sobota) zostanie włączona sieć wodociągowa w naszym ROD.
Działkowców prosimy o zamknięcie zaworów na swoich działkach i sprawdzenie, czy nie ma wycieków wody.
Wszelkie usterki i wycieki prosimy niezwłocznie zgłaszać gospodarzowi ogrodu - tel. 501 381 461

WALNE ZEBRANIE ROD
Autor: ZarządDodano: 26 lutego 2014r.
   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia PP w Poznaniu zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2014 roku (sobota) w świetlicy Domu Działkowca w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 236 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD.

Początek obrad Walnego Zebrania: godz. 14.00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 14.30.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD, uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze wyłożone zostaną w naszym Domu Działkowca:
w dniach 29 marca 2014 r. w godzinach 11ºº - 13ºº oraz 4 kwietnia 2014 r. w godzinach 17°°-18°°

Do wszystkich działkowców wyślemy zawiadomienia wraz z proponowanym porządkiem obrad.

GARDENIA 2014
Autor: AdminDodano: 26 lutego 2014r.
   Tradycyjnie już pod koniec lutego specjaliści z branży ogrodniczej spotkają się w Poznaniu, by uczestniczyć w Targach Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu. Kolejna edycja GARDENII 2014 odbędzie się w dniach 27 lutego – 1 marca 2014 w Poznaniu na terenie MTP. Patronat branżowy nad imprezą sprawuje m. in. Polski Związek Działkowców. Więcej o imprezie dowiemy się na stronie http://gardenia.mtp.pl/pl/
Zapraszamy na stoisko Okręgowego Zarządu PZD - pawilon 4, stoisko nr 4

NOWE PRZEPISY W OGRODACH DZIAŁKOWYCH
Autor: AdminDodano: 26 lutego 2014r.
   W związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2014 nowej ustawy o rod, zmianie uległo szereg przepisów związkowych. Z nowym prawem, obowiązującym w ogrodach działkowych, można się zapoznać na stronach:

USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH:
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1148_u.htm

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW:
http://pzd.pl/uploads/2/Statut%20PZD%20-%20zweryfikowany.pdf


REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO:
http://pzd.pl/artykuly/12370/114/Regulamin-Rodzinnego-Ogrodu-Dzialkowego.html


PRZEWODNIK PO USTAWIE O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH:
http://pzd.pl/uploads/1/Przewodnik_po_ustawie_-_calosc_2014.docx


UCHWAŁY PZD I RÓŻNE PRZEPISY:
http://pzd.pl/uchwaly.html


WZORY DOKUMENTÓW:
http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

BIULETYN INFORMACYJNY PZD NR 1/2014:
http://pzd.pl/uploads/cgblog/id12016/biuletyn-1_2014-internet.pdf

Zapraszam do lektury!
„Przewodnik po ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych” jest wyciągiem najważniejszych zmian w aktualnie obowiązujących przepisach.

Przewodnik po ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych
Autor: AdminDodano: 14 lutego 2014r.
   "Przewodnik po ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych" powinien nam trochę rozjaśnić zawiłości języka prawniczego nowej ustawy. Jest on dostępny na stronie http://pzd.pl/uploads/1/Przewodnik_po_ustawie_-_calosc_2014.docx
Zachęcam do lektury.

Ważne linki !!!
Autor: AdminDodano: 30 stycznia 2014r.
   Zachęcam do zapoznania się z nowymi przepisami obowiązującymi w PZD, które można znaleźć pod adresami:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych:
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1148_u.htm

Zweryfikowany Statut PZD:
http://pzd.pl/artykuly/11989/88/Zweryfikowany-Statut-PZD.html

Uchwały PZD i różne przepisy:
http://pzd.pl/uchwaly.html

Wzory dokumentów:
http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

Biuletyn Informacyjny PZD nr 1/2014:
http://pzd.pl/uploads/cgblog/id12016/biuletyn-1_2014-internet.pdf

Nowa ustawa o rod
Autor: AdminDodano: 19 grudnia 2013r.
   Z tekstem nowej ustawy można zapoznać się na stronie Sejmu, pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1148_u.htm
Zachęcam do lektury !

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych
Autor: AdminDodano: 19 grudnia 2013r.
   W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.
To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.
Czytamy o tym także w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP, w którym podkreślono, że ustawa kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa także prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Zaznaczono także, że ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje także prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.
W komunikacie przypomniano także, że zawarte w projekcie obywatelskim przepisy są wynikiem kompromisu jaki został zawarty pomiędzy uczestnikami procesu jej tworzenia, a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów. „Mogą zatem przyczynić się do zapewnienia spokojnego stanu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r.

Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta
Autor: AdminDodano: 13 grudnia 2013r godz 13.40
   Obywatelski projekt ustawy o ROD w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową po tym, jak Senat wprowadził do niej 4 poprawki. Sejm niemalże jednogłośnie przyjął ustawę działkową z senackimi poprawkami.

Pełna relacja z Sejmu jeszcze dziś na stronie www.pzd.pl

Ustawa o ROD po obradach komisji senackich
Autor: AdminDodano: 3 grudnia 2013r.
   W dniu dzisiejszym zakończyło się wspólne posiedzenie komisji senackich Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrywany był obywatelski projekt ustawy o ROD i wnoszone do niego uwagi. Senatorowie biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do wejścia w życie ustawy zaakceptowali ją w całości i odrzucili proponowane zmiany. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Sprawozdawcą na posiedzeniu Senatu (11 – 12.12.2013) będzie senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Senat zajmie stanowisko w sprawie Ustawy o ROD
Autor: adminDodano: 27 listopada 2013r.
   3 grudnia (wtorek) odbędzie się wspólne posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 15.00.


Informację podaję za stroną www.pzd.pl

Ustawa o ROD
Autor: adminDodano: 22 listopada 2013r.
   W dniu dzisiejszym została przyjęta przez Sejm nowa Ustawa o ROD. Ustawa powstała na bazie projektu obywatelskiego, pod którym podpisało się prawie milion działkowców. Potrzeba jeszcze kilku kroków, aby weszła w życie:
Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do Senatu RP, który ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Na posiedzeniu plenarnym odbywa się debata i głosowanie, którego efektem jest uchwała – może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian, odrzucenie całości lub o wprowadzenie poprawek. Jeśli w terminie 30 dni Senat nie podejmie stosownych decyzji, wówczas ustawę uznaje się za przyjętą w brzmieniu proponowanym przez Sejm. Przyjęcie przez Senat ustawy bez zmian, powoduje, że trafia ona do podpisu przez Prezydenta RP. Odrzucenie lub wprowadzenie poprawek przez Senat, sprawia, że ustawa wraca ponownie do Sejmu RP. Sejm przyjmuje senackie poprawki w całości lub w części, bądź je odrzuca. Po zakończeniu prac w Sejmie, ustawa trafia do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podpisanie ustawy, a następnie zarządzenie jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Prezydent może też odmówić podpisania ustawy i skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Z treścią nowej Ustawy można się zapoznać na stronie www.pzd.pl

Co dalej z ustawą o ROD – ile jeszcze potrwa jej uchwalanie?
Autor: AdminDodano: 22 października 2013r.
   Dokładnie 3 miesiące, czyli 91 dni – tyle pozostało działkowcom do dnia wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uchylone przepisy stracą moc już 21 stycznia 2014 roku. Jeśli do tego czasu nie zacznie obowiązywać nowa ustawa o ogrodach działkowych, to już za trzy miesiące właściciele terenów będą mogli dowolnie i swobodnie rozporządzać terenami ogrodów działkowych. Wszak do tego zmierzał opracowany wcześniej pod okiem posła Stanisława Huskowskiego projekt Platformy Obywatelskiej, przeciwko któremu ostro zaprotestowało środowisko działkowców.
Wydawać by się mogło, że 18 miesięcy, jakie Trybunał wyznaczył na „poprawienie” lub zmianę niekonstytucyjnych przepisów ustawy, to wystarczająco dużo czasu. Nic bardziej mylnego. Działkowcy wielokrotnie podkreślali, że jedną z ich największych obaw jest właśnie uciekający czas. Teraz, po ogólnopolskiej manifestacji 10 października br., która zakończyła się sukcesem, wydawało się, że wszystko ruszy jak z kopyta. Tymczasem od tego wydarzenia minęły już blisko 2 tygodnie, a sprawa wypracowania kompromisu wciąż stoi w miejscu. Choć w bieżącym tygodniu posłowie zjeżdżają się na obrady Sejmu, ustawa działkowa nie znalazła się w rozpisce zaplanowanych posiedzeń Komisji. To zaś zapewne oznacza kolejne dni, a nawet tygodnie zwłoki, na które działkowcy nie mają już czasu. Następne posiedzenie Sejmu odbywać się będzie dopiero pod koniec pierwszego tygodnia listopada.
Mimo pozornego kompromisu z partią rządzącą, wątpliwości i niepokój pozostają. Szczególnie jeśli popatrzy się na etapy procesu legislacyjnego i terminy, które zaczynają naglić.

Przypomnijmy zatem, jakie etapy czekają jeszcze nową ustawę działkową, zanim może wejść w życie. Wynikiem prac i obrad Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będzie sprawozdanie, które musi trafić pod obrady Sejmu na tzw. trzecie czytanie. Po przedstawieniu sprawozdania posłowie glosować będą nad ewentualnym wnioskiem o odrzucenie projektu w całości, nad poprawkami do poszczególnych artykułów, a wreszcie nad przyjęciem projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisje wraz ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przegłosowanych poprawek. Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Jeśli tak się stanie – wówczas Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do Senatu RP, który ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Ustawa trafia do odpowiednich senackich komisji, które w terminie 14 dni muszą ją przeanalizować i opracować projekt stanowiska Senatu. Następnie na posiedzeniu plenarnym odbywa się debata i głosowanie, którego efektem jest uchwała – może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian, odrzucenie całości lub o wprowadzenie poprawek. Jeśli w terminie 30 dni Senat nie podejmie stosownych decyzji, wówczas ustawę uznaje się za przyjętą w brzmieniu proponowanym przez Sejm. Przyjęcie przez Senat ustawy bez zmian, powoduje, że trafia ona do Prezydenta RP. Odrzucenie lub wprowadzenie poprawek przez Senat, sprawia, że ustawa wraca ponownie do Sejmu RP. Następnie w komisji, która pracowała wcześniej nad projektami (wraz z senatorem sprawozdawcą) opracowywane jest kolejne sprawozdanie, w którym wnioskuje się bądź o przyjęcie senackich poprawek w całości lub w części, bądź o ich odrzucenie. Po zakończeniu prac w Sejmie, ustawa trafia do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podpisanie ustawy, a następnie zarządzenie jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Prezydent może też odmówić podpisania ustawy i skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Patrząc na uciekający czas i kolejne etapy procesu legislacyjnego trudno uniknąć pytań o cel takiego wydłużania prac i czy aby na pewno posłowie chcą zdążyć przed 21 stycznia 2014r. Wszak o ileż prościej byłoby pozbawić działkowców wszystkiego, co dotąd posiadali, a przede wszystkim „przez zwykły przypadek” odzyskać 43 tys. ha ziemi, na których znajdują się ogrody działkowe.

Manifestacja działkowców i jej efekt
Autor: AdminDodano: 22 października 2013r.
   Efektem ogólnopolskiej manifestacji działkowców jest to, że posłowie PO uznali, że blisko 30 poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest słusznych i rzeczowych, i dlatego powinny zostać wprowadzone do projektu ustawy. Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poprawki te zaakceptowały podczas posiedzenia w dniu 10 października br.

Z projektem obywatelskim po poprawkach Komisji można zapoznać się na stronie
http://ocalmyogrody.pl/projekt-obywatelski-po-poprawkach-komisji/#more-1723
lub
http://pzd.pl/uploads/cgblog/id10666/komisja_projekt.docx

Polecam też strony:
http://ocalmyogrody.pl/
http://pzd.pl/

ZIMOWY "ROZKŁAD JAZDY"
Autor: ZarządDodano: 17 października 2013r.
   DYŻURY ZARZĄDU I WJAZD NA TEREN OGRODU

W TERMINIE 1 LISTOPAD 2013 – 31 MARZEC 2014Członkowie Zarządu pełnią dyżur tylko raz w miesiącu w terminach:

9 listopad 2013

7 grudzień 2013

4 styczeń 2014

1 luty 2014

1 marzec 2014

w godzinach 11.00 – 13.00

Wjazd na teren ogrodu w okresie zimowym możliwy jest

tylko w dniach i godzinach dyżurów.


WYŁĄCZENIE WODY
Autor: Dodano: 17 października 2013r.
   W dniu 12 listopada 2013 zostanie wyłączona sieć wodociągowa.

Po wyłączeniu wody prosimy o otwarcie zaworów spustowych
na swoich działkach.

Nie będzie wjazdu na ogród !!!
Autor: ZarządDodano: 17 października 2013r.
   W dniu 2 listopada br (sobota) - Dzień Zaduszny - nie będzie możliwości wjazdu na teren ogrodu.


W dniu tym nie będzie również dyżuru członków Zarządu.

DYŻUR SKARBNIKA I SEKRETARZA
Autor: ZarządDodano: 17 października 2013r.
   Najbliższy dyżur skarbnika i sekretarza będzie wyjątkowo
w dniu 9 listopada 2013

W dniu 2.11.2013 nie będzie dyżuru Zarządu

Zakończenie sezonu
Autor: ZarządDodano: 4 września 2013r.
   W dniu 28 września organizujemy symboliczne zakończenie sezonu działkowego 2013.
W programie:
18.00 ognisko, pieczenie kiełbasek (ognisko zapewniamy, kiełbaski przynoszą uczestnicy)
20.00 - 2.00 zabawa przy muzyce (salę i muzykę zapewniamy, przekąski i napoje przynoszą uczestnicy).


Jeśli macie pomysły na uatrakcyjnienie tego dnia, czekamy na Was na sobotnich dyżurach!


Dzień działkowca
Autor: ZarządDodano: 18 sierpnia 2013r.
   W najbliższą sobotę, 24 sierpnia, będziemy obchodzić w naszym ogrodzie kolejny Dzień Działkowca.
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, podajemy program obchodów:

Dla dzieci
11°° - 13°° Gry i zabawy z nagrodami
13°° - 14°° Przejażdżka konikiem i bryczką

Dla dorosłych
15°° - 18°° Coś dla ciała – zupa węgierska, kiełbasa z grilla, napoje (talony wydajemy od 12°° do 16°°)
20°° - 3°° Zabawa – udostępniamy salę, zapewniamy muzykę. O strawę dla ciała każdy musi zadbać we własnym zakresie.

Dla wszystkich
10°° - 18°° Kiermasz ogrodniczy (ziemia, kora, obornik, narzędzia, rośliny, cebulki, itp)
Ceny promocyjne, fachowe doradztwo.
Kiermasz organizuje firma SUMIN


Będą jeszcze dodatkowe atrakcje !

Przypominamy, że w dniu 24 sierpnia obowiązuje zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na teren ogrodu !

Remont Domu Działkowca
Autor: AdminDodano: 31 lipca 2013r.
   Planowany na ten rok pierwszy etap modernizacji i remontu naszego Domu Działkowca dobiega końca. Trochę zrobiliśmy:
- wymieniliśmy okna w całym domu
- odnowiliśmy dużą salę (sufit, podest, parkiet)
- odmalowaliśmy i trochę zmodernizowaliśmy kuchnię
- wyremontowaliśmy gruntownie sanitariaty


Jeszcze należałoby odnowić tzw. szatnię, hol wejściowy, wymienić drzwi wejściowe, a także zmodernizować oświetlenie.

<
W poprzednim roku wyremontowaliśmy i ociepliliśmy
dach (przeciekał i był źródłem ucieczki ciepła)


Przyjdźcie, zobaczcie i oceńcie, czy warto było !

Aha, i koniecznie powiedzcie nam, co o tym sądzicie!

Dzień Działkowca
Autor: ZarządDodano: 31 lipca 2013r.
   W dniu 24 sierpnia odbędzie się kolejny Dzień Działkowca w naszym ogrodzie.
Będą zabawy i konkursy dla dzieci, grill i tradycyjna zabawa wieczorem.
Jesteśmy też w trakcie rozmów nad zorganizowaniem kiermaszu ogrodniczego.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE !!!

REZERWUJCIE SOBIE CZAS !!!

Projekt nowej ustawy o ogrodach
Autor: AdminDodano: 30 lipca 2013r.
   W dniu 30 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD otrzymał sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz trzech projektach poselskich.


W wyniku obrad podkomisji w dniach 10 maja, 11 i 18 czerwca oraz 17, 19, 22, 23 i 26 lipca 2013 roku przyjęty został dokument, który znacznie odbiega od zapisów projektu obywatelskiego, będącego projektem przewodnim.


Wersję projektu obywatelskiego przyjętą przez członków podkomisji Nadzwyczajnej można pobrać ze strony: http://pzd.pl/uploads/Ustawa%20o%20ROD%20po%20poprawkach%20Podkomisji%20Nadzwyczajnej%2030%20lipca.docx
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.


Przypominamy, że po wakacjach projekt ten trafi do dwóch komisji - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Po poprawkach zostanie skierowany do czytania w Sejmie, potem pójdzie pod obrady Senatu, wróci do Sejmu (który ustosunkuje się do ew. poprawek Senatu) w celu jego uchwalenia. Dalej Ustawa po jej przyjęciu przez Sejm będzie wymagała podpisu Prezydenta (który może ją podpisać, odmówić podpisania lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego). A więc droga do nowej ustawy o naszych ogrodach jest jeszcze daleka.


Zachęcam do śledzenia przebiegu tych prac na stronach:
http://pzd.pl/
http://ocalmyogrody.pl/
oraz na stronie sejmowej: http://sejm.gov.pl/ w zakładce Prace Sejmu

Śmieci w naszym ogrodzie
Autor: ZarządDodano: 20 lipca 2013r.
   W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013 tzw. ustawy śmieciowej, zmieniony został odbiorca naszych odpadów komunalnych i segregowanych. Wiąże się to m. in. z koniecznością wymiany pojemników na odpady. Nowe pojemniki, także na odpady segregowane, zostaną podstawione przez firmę REMONDIS. Do czasu podstawienia nowych pojemników prosimy o powstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów segregowanych (makulatura, szkło, plastiki).


Jednocześnie informujemy, że nie będzie dodatkowego pojemnika na odpady zielone. Odpady te, zgodnie z Regulaminem ROD, należy zagospodarować we własnym zakresie - na kompostowniku, w który powinna być wyposażona każda działka.


Przypominamy, że na nasze składowisko nie należy wyrzucać odpadów poremontowych i tzw. gabarytów (meble, wykładziny, sprzęt AGD, sprzęt elektryczny itp. duże przedmioty). Materiały pozostałe po remoncie i przebudowie altany należy wywieźć we własnym zakresie.

Zastosowanie się do tych zasad pozwoli nam wydać mniej pieniędzy (to przecież są Wasze pieniądze) na wywóz śmieci. Posegregowanie odpadów na swojej działce nie zajmuje dużo czasu.


Składowisko nasze jest monitorowane. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do powyższych zasad, zmuszeni będziemy do zastosowania wobec winnych kar przewidzianych w Uchwale nr 20/2012 Walnego Zebrania ROD, o czym przekonało się już kilkoro naszych działkowców.

Zaległości za prąd i wodę
Autor: ZarządDodano: 17 lipca 2013r.
   Na podstawie Regulaminu ROD § 4 ust. 4 pkt 7 oraz Regulaminu korzystania z sieci energetycznej na terenie ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu pkt 8 podpunkt f oraz Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej na terenie ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu pkt 7 podpunkt f, Zarząd podjął w dniu 16.07. br uchwałę o wyłączeniu energii elektrycznej i/lub wody użytkownikom 52 działek. Wiąże się to z zaleganiem z opłatą za energię elektryczną i/lub opłatą energetyczną, a także z opłatą za wodę i/lub nieudostępnieniem licznika wody do odczytu w terminie wyznaczonym przez Zarząd.
Wyłączenie energii elektrycznej i wody nastąpi 3 sierpnia br, po pisemnym zawiadomieniu użytkowników działek.

Nasadzenia przed działkami
Autor: ZarządDodano: 6 czerwca 2013r.
   Prosimy wszystkich działkowców, aby w terminie do dnia 25 czerwca br zlikwidowali nasadzenia poza działką (tzn. na alejkach ogrodowych) oraz wycięli i prześwietlili drzewa i krzewy w taki sposób, aby nie przekraczały granic działki i zapewniały funkcjonalność ciągów komunikacyjnych, o czym mówi § 120 ust. 1 Regulaminu ROD. Po tym terminie, zgodnie z § 120 ust. 3 Regulaminu ROD, Zarząd zleci wykonanie tych prac specjalistycznej firmie, a kosztami obciąży użytkownika działki.

Wyniki przeglądu działek
Autor: ZarządDodano: 6 czerwca 2013r.
   Zarząd ROD w dniu 4.06.13, po analizie protokołów z przeglądu działek, podjął uchwałę zobowiązującą 39 działkowców do uporządkowania działek w terminie do dnia 30.07.2013. Są to działki, które od dłuższego czasu nie są zadbane i uporządkowane. Do osób tych zostały wysłane osobne pisma.
Nieuporządkowanie działek w w/wym. terminie skutkować będzie rozpoczęciem procedury pozbawienia członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki w naszym ROD

Odczyty liczników wody
Autor: ZarządDodano: 6 czerwca 2013r.
   W dniu 29 czerwca br w godz. 11.00 - 14.00 będą odczytywane liczniki wody. Prosimy o obecność na działce i udostępnienie liczników do odczytu.
W wyjątkowych przypadkach, tylko PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU z Zarządem, istnieje możliwość odczytu w dniu 30.06.2013.

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej
Autor: AdminDodano: 6 czerwca 2013r.
   11 czerwca br. (wtorek) w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego Rakowiec w Warszawie (przy ul. Żwirki i Wigury 26) odbędzie się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

W porządku obrad przewidziano uzupełnienie składu prezydium Podkomisji Nadzwyczajnej oraz rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD).

W posiedzeniu weźmie udział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD reprezentowali będą jego pełnomocnicy - mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.
Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00

Skład komisji nadzwyczajnej
Autor: AdminDodano: 11 maja 2013r.
   Podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej , które odbyło się 10 maja, ustalono skład podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.
W skład podkomisji weszli posłowie:
PO: Andrzej Kania, Marek Łapiński, Halina Rospondek, Katarzyna Matusik-Lipiec, Adam Żyliński,
Tomasz Smolarz, Krystyna Sibińska.
PiS – Bartosz Kownacki, Wojciech Zubowski, Grzegorz Schreiber, Stefan Strzałkowski.
PSL – Piotr Zgorzelski
RP – Dariusz Cezar Dziadzio
SLD – Zbigniew Zaborowski;
SP – Jarosław Żaczek
Przewodniczącym podkomisji został Bartosz Kownacki. Odrzucony został wniosek PO, by pracom przewodniczyła posłanka z tej partii.
Informacje podaję za stroną WWW.pzd.pl

Prace nad nową ustawą o ROD
Autor: AdminDodano: 4 maja 2013r.
   9 maja br. odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji sejmowych: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas którego rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). To w rękach posłów z tych komisji leżą dalsze losy działkowców i ogrodów. Dlatego niezwykle ważne jest, by poparli oni projekt obywatelski i uznali go za wiodący w dalszych pracach nad nową ustawą działkową.Mamy jeszcze kilka dni, by pokazać posłom nasze poparcie dla tej inicjatywy. Można to zrobić w prosty sposób, za pośrednictwem strony www.ocalmyogrody.pl. Wystarczy kliknąć w zakładkę POMÓŻ DZIAŁKOWCOM, w którym zamieściliśmy list skierowany do posłów i posłanek, którzy zgodnie z decyzją sejmowej większości, będą zajmować się czteroma projektami ustaw o ogrodach dzałkowych w komisjach. Następnie wystarczy, że u góry wpiszesz swoje imię i nazwisko, a także adres e-mail. Aby wysłać list do parlamentarzystów musisz jeszcze przepisać kod (literowo-cyfrowy), który znajduje się pod treścią listu (zabezpiecza przed spamem), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ.

Informacja za stroną www.ocalmyogrody.pl

Walne zebranie
Autor: ZarządDodano: 4 maja 2013r.
   W dniu 20 kwietnia br odbyło się kolejne roczne walne zebranie naszego ROD. Frekwencja niestety znowu nie dopisała, mimo, że były omawiane ważne dla działkowców sprawy, m. in. przyszłości PZD i ROD. Podjęto 14 uchwał dotyczących naszego ogrodu, także w sprawach finansowych. Dla działki o pow. 300 m2 zobowiązania finansowe wyniosą w skali roku 485,00 zł plus media.
Uchwały wkrótce zostaną opublikowane na naszej stronie.

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach
Autor: AdminDodano: 19 kwietnia 2013r.
   W Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD . Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie projektów poselskich autorstwa Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Platformy Obywatelskiej. Większość sejmowa zadecydowała o tym, że projekty te będą dalej procedowane w tych samych komisjach, co projekt obywatelski.

Podczas głosowania odrzucono wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie projektu autorstwa PO. Poparcia większości nie znalazły tez wnioski Klubu Ruch Palikota dotyczące odrzucenia projektu SP, SLD, PO podczas pierwszego czytania.

Głosami koalicji sejmowej (PO i PSL) odrzucone zostały wnioski pozostałych Klubów poselskich o powołanie Nadzwyczajnej Komisji do spraw ustawy o ogrodach działkowych.

Co warto wiedzieć o Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Infrastruktury

Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej.

W Komisji znajduje się obecnie 41 posów. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PO : Zbigniew Rynasiewicz. Zastępcami przewodnicząceg Komisji są: Andrzej Adamczyk (PiS), Leszek Alksandrzak (SLD), Józef Racki (PSL), Krzysztof Tchórzewski (PiS), Stanisław Żmijan (PO).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.

Komisja liczy obecnie 27 członków. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PSL: Piotr Zgorzelski. Jego zastępcami są: Waldy Dzikowski (PO), Izabela Kloc (PiS), Tomasz Makowski (RP), Halina Rozpondek (PO).


Informacja za stroną www.pzd.pl

Zakończyła się debata na temat nowego projektu ustawy działkowej
Autor: AdminDodano: 17 kwietnia 2013r.
   W Sejmie zakończła się debatata dotycząca nowej ustawy działkowej. Głos zabrali przedstawiciele wszystkich klubów poselskich - PiS, SLD, PO,RP, PSL i SP. Jej przebieg pozwala sądzić, że projekt obywatelski zostanie skierowany do prac w komisjach. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 19 kwietnia.

Informację podaję za stroną http://pzd.pl/artykuly/9025/59/Zakonczyla-sie-debata-na-temat-nowego-projektu-ustawy-dzialkowej.html

Awaria wodociągu
Autor: ZarządDodano: 17 kwietnia 2013r.
   W związku z awarią wodociągu i związanymi z tym pracami naprawczymi, nie będzie wody w naszym ogrodzie. Robimy wszystko, aby trwało to jak najkrócej.
W związku z awarią należy wymienić rurociąg w alejce głównej (stwierdziliśy tam wycieki). Woda zostanie ponownie włączona prawdopodobnie w godzinach wieczornych w piątek.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Autor: ZarządDodano: 12 kwietnia 2013r.
   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia PP w Poznaniu
z a w i a d a m i a,
że w dniu 20 kwietnia 2013 roku /s o b o t a/ w świetlicy Domu Działkowca
w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 236

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD

Początek obrad Walnego Zebrania: godz. 14.00
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 14.30.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD, uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze wyłożone zostaną w naszym Domu Działkowca:
w dniach: 13 kwietnia 2013 r. w godzinach 11ºº - 13ºº
oraz 19 kwietnia 2013 r. w godzinach 17°°-18°°

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1.Otwarcie zebrania
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3.Zatwierdzenie porządku obrad
4.Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania
5.Wybór komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
6.Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w roku 2012 (merytoryczne i finansowe)
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2012
8.Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za rok 2012
9.Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2013
10.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania
11.Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku
12.Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami
13.Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za rok 2012
14.Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w roku 2013
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej i wodnej w roku 2013
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tą pracę w roku 2013
- zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na rok 2013, w tym partycypacji rzeczowej i finansowej działkowców
- zatwierdzenia planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2013
- innych, dotyczących ogrodu, wynikłych w trakcie zebrania
15.Sprawy różne
16.Zakończenie obrad

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD
Autor: AdminDodano: 12 kwietnia 2013r.
   17 kwietnia br. w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.


Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 9. Czytanie projektu obywatelskiego wraz z przedstawieniem uzasadnienia przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha będzie trzecim punktem obrad.

W dalszej kolejności odbędą się czytania projektów poselskich:

- poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski – uzasadnienie przedstawi poseł Andrzej Dera.

- poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej - uzasadnienie przedstawi poseł Leszek Aleksandrzak.

- poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej – uzasadnienie przedstawi poseł Stanisław Huskowski.

Ze wstępnych informacji wynika, że głosowanie nad projektem odbędzie się 19 kwietnia br.

Więcej na temat 38. posiedzenia Sejmu na www.sejm.gov.pl (czytaj więcej).

Relację z obrad Sejmu będzie można obejrzeć na żywo za pośredenictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy w dniu obrad kliknąć w zakładkę iTVSejm – Bieżące obrady Sejm.Informację podaję za stroną www.ocalmyogrody.pl

WŁĄCZENIE WODY !!!
Autor: ZarządDodano: 4 kwietnia 2013r.
   W dniu 13 kwietnia br (sobota) zostanie włączona sieć wodociągowa w naszym ROD.
Działkowców prosimy o zamknięcie zaworów na swoich działkach i sprawdzenie, czy nie ma wycieków wody.
Wszelkie usterki i wycieki prosimy niezwłocznie zgłszać gospodarzowi ogrodu - tel. 501 381 461
Tegoroczna długa zima nie rozpieszczała nas, a więc należy się liczyć z możliwością awarii naszej przestarzałej sieci wodociągowej.

Włączenie wody
Autor: ZarządDodano: 2 kwietnia 2013r.
   W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać dokładnego terminu włączenia wody na działkach. Chcielibyśmy to zrobić 13 kwietnia (sobota), ale to wszystko zależy od pogody.
Mimo wszystko prosimy o uzupełnienie skradzionych kranów i zamknięcie zaworów.
O faktycznym terminie włączenia powiadomimy z kilkudniowym wyprzedzeniem

Przypominamy
Autor: ZarządDodano: 8 lutego 2013r.
   Działkowcom, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań finansowych wobec ROD przypominamy, że termin wpłat minął 30.11.2012 !!! Takich użytkowników działek jest 61 (wg stanu na 1.01.13). Brak wpłaty zaległości będzie skutkował sankcjami przewidzianymi w Regulaminie ROD, do odebrania prawa użytkowania działki włącznie.

Remont Domu Działkowca
Autor: ZarządDodano: 8 lutego 2013r.
   Zarząd przystępuje do remontu Domu Działkowca. Poszukujemy wykonawców.
Szczegóły w zakładce INWESTYCJE I REMONTY

Wynajem pomieszczeń Domu Działkowca
Autor: ZarządDodano: 8 lutego 2013r.
   Zarząd poszukuje chętnych na dzierżawę pomieszczeń Domu Działkowca (sala, zaplecze kuchenne).
Warunki do omówienia.
Zgłoszenia pisemne lub mailowe na nasz adres.

GARDENIA 2013
Autor: AdminDodano: 8 lutego 2013r.
   W dniach 22 - 24 lutego 2013 odbędą się kolejne Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2013.
PZD - patron branżowy targów - prezentuje się na stoisku 155 w pawilonie 5.

Zapraszamy na targi !!!
Więcej o targach na stronie http://gardenia.mtp.pl/pl/

PODPISY ZŁOŻONE
Autor: AdminDodano: 8 lutego 2013r.
   W dniu 5 lutego 2013 członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD złożyli w Sejmie ponad 924.000 podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy o ROD
Więcej informacji na ten temat i na temat obywatelskiego projektu ustawy na stronie http://ocalmyogrody.pl/

PZD w sprawie ustawy o ogrodach działowych
Autor: AdminDodano: 25 grudnia 2012r.
   W październiku 2012 r. został powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W skład Komitetu weszło 15 osób, reprezentujących interesy działkowców, ogrodów i środowiska polskiego ogrodnictwa działkowego. Wszyscy członkowie Komitetu działają w jego ramach honorowo – jako obywatele wnoszący projekt ustawy.
Ustawowe zadania Komitetu polegają nie tylko na przygotowaniu projektu ustawy, ale także na jego rozpowszechnianiu, prowadzeniu kampanii promocyjnej oraz organizacji zbierania podpisów obywateli popierających projekt ustawy.
Celem rozpoczęcia tej kampanii, w dniu 12 października 2012 r. złożono Marszałek Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu wraz z projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu. 5 listopada 2012 r. Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Z tym dniem Komitet nabył osobowość prawną, o czym poinformował w ogólnopolskim dzienniku. Tym samym rozpoczęto kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających projekt ustawy o ROD.
Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi obecnie zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu; termin ten upływa więc 5 lutego 2013 r.
Projekt nowej ustawy znajdziemy pod adresem http://ocalmyogrody.pl/wp-content/uploads/2012/11/Projek-ustawy-o-ROD1.pdf, a uzasadnienie pod adresem http://ocalmyogrody.pl/uzasadnienie/ Komitet przygotował też „Przewodnik po projekcie”, który jest pod adresem http://ocalmyogrody.pl/przewodnik-po-projekcie/
Więcej informacji na ten temat znajdziemy na nowej, specjalnie utworzonej stronie http://ocalmyogrody.pl/, a także na stronie PZD http://pzd.pl/

Projekty nowych ustaw o ogrodach działkowych
Autor: AdminDodano: 25 grudnia 2012r.
   Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 w sprawie ustawy o ogrodach działkowych, wszystkie partie polityczne deklarowały, że w najbliższym czasie zajmą się nowelizacją tej ustawy lub napiszą ją od nowa. Wszystkie deklarowały też, że nowa ustawa nie będzie miał negatywnych skutków dla działkowców.Nowa ustawa musi wejść w życie do stycznia 2014 roku, przechodząc przed tym w Sejmie cały proces legislacyjny.
A jak na dzień dzisiejszy wygląda wywiązanie się z tych obietnic?
Już 23 sierpnia 2012 nowy projekt złożyła Solidarna Polska. Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Sejmu RP pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-339-2012/$file/7-020-339-2012.pdf
a autopoprawka do projektu pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-342_3-2012/$file/7-020-342_3-2012.pdf
22 listopada 2012 swój projekt złożyło SLD. Projekt wraz z uzasadnieniem i autopoprawką z dnia 21.01.13 znajduje się na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-457_2-2012/$file/7-020-457_2-2012.pdf
5 grudnia 2012 PiS przedstawił "Stanowisko Zespołu roboczego ds. zmiany ustawy o ogródkach działkowych", z którym można zapoznać się pod adresem http://pzd.pl/uploads/cgblog/id8400/zalozenia_ustawy_wg_PiS.PDF
W grudniu PO przedstawiła założenia i projekt nowej ustawy. Założenia znajdziemy pod adresem http://pzd.pl/artykuly/8381/114/Platforma---jeszcze-obywatelska-czy-moze-juz-bolszewicka.html, a projekt pod http://pzd.pl/uploads/cgblog/id8381/projekt_PO.doc


Zachęcam do zapoznania się z tymi projektami i założeniami. O przekazaniu do Sejmu projektów PiS oraz PO a także innych, będę informował na bieżąco.

Wyłączenie wody
Autor: ZarządDodano: 24 września 2012r.
   Zgodnie z decyzją Zarządu ROD, z dniem 6.10.2012 nastąpi wyłączenie wody dla 28 działek, których użytkownicy mimo kilkakrotnych upomnień, nie wymienili liczników wody, którym skończył się okres legalizacji. Ostateczny termin wymiany minął 4.08.2012. Ponowne włączenie wody może nastąpić dopiero po wymianie licznika i uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 zł (Uchwała nr 20/2012 Walnego Zebrania ROD).

Wyłączenie prądu i wody
Autor: ZarządDodano: 24 września 2012r.
   W związku z niewywiązywaniem się niektórych działkowców z obowiązku uiszczania w terminie należnych opłat, Zarząd podjął uchwały o wyłączeniu w dniu 29.09.2012 prądu użytkownikom 36 działek i wody użytkownikom 17 działek. Zaleganie z opłatami stanowi naruszenie par. 4 ust. 4 pkt 7 REGULAMINU ROD.

Wszyscy ci użytkownicy otrzymali pisma informujące ich o wyłączeniach.

Zakończenie sezonu
Autor: ZarządDodano: 7 września 2012r.
   W dniu 29 września br organizujemy symboliczne zakończenie tegorocznego sezonu działkowego.
W programie:
18.00 – pieczenie kiełbasek przy ognisku (plac przy Domu Działkowca)
20.00 – 3.00 – zabawa (Dom Działkowca)
Zarząd zapewnia:
- ognisko
- salę i muzykę na zabawie
Kiełbaski na ognisko oraz konsumpcję na zabawę każdy organizuje we własnym zakresie.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA PRZY OGNISKU ORAZ NA ZABAWĘ

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Autor: AdminDodano: 7 września 2012r.
   W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdują się także zdania odrębne do wyroku dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wobec decyzji dotyczących Polskiego Związku Działkowców.
Wyrok z 11 lipca 2012r. sygn. K08/10 wraz z pisemnym uzasadnieniem dostępny jest na stronie http://pzd.pl/uploads/agnieszka/Wyrok-wraz-z-uzasadnieniem-w-sprawie-o-sygn.-akt-K-08-10-1.pdf
Zgodnie z tym, co napisano w pisemnym uzasadnieniu wyroku „Przez 18 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego orzeczenia podstawy prawne działania PZD oraz funkcjonowania r.o.d. w Polsce, pomimo obalenia domniemania zgodności z Konstytucją, nadal będą obowiązywać i mogą być stosowane”.
Zachęcam do zapoznania się z tym uzasadnieniem

WYMIANA ZAMKÓW I KLUCZY
Autor: ZarządDodano: 3 sierpnia 2012r.
   W związku z powtarzającymi się przypadkami uszkodzenia zamków w furtkach wejściowych od ul. Bukowskiej i od ul. Strzegomskiej, Zarząd podjął uchwałę o wymianie tych zamków i kluczy do nich.
Zamki zostaną wymienione w dniu 21 sierpnia br. Nowe klucze do tych zamków można nabywać na sobotnich dyżurach zarządu od 4 sierpnia, a także w czasie obchodów Dnia Działkowca. Cena jednego klucza: 6,00 zł.

MONITORING
Autor: ZarządDodano: 3 sierpnia 2012r.
   Od dnia 23 lipca br na terenie naszego ogrodu działa monitoring. Obejmuje on teren składowania i segregacji odpadów oraz teren miejsc postojowych.
W związku z tym przypominamy, że odpady należy segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników. Zasady segregacji odpadów są umieszczone przy wejściu na składowisko odpadów oraz na naszej stronie internetowej w zakładce REGULAMINY WEWNĘTRZNE. Osoby nie stosujące się do tych zasad, zostaną obciążone dodatkowymi kosztami, zgodnie z uchwałą 20/2012 walnego zebrania.

Opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Autor: AdminDodano: 23 lipca 2012r.
   W Dzienniku Urzędowym z dnia 20.07.2012 roku poz. 837 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012 w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. A więc od tego dnia liczy się 18 miesięcy, po których ustawa przestanie obowiązywać (jeśli ustawodawca, czyli Sejm RP, nie zmieni jej).

Miejsca postojowe
Autor: ZarządDodano: 22 czerwca 2012r.
   Zmodernizowaliśmy plac na miejsca postojowe: utwardziliśmy teren i zamontowaliśmy automatykę do bramy wjazdowej. Teraz wjazd jest możliwy tylko po otwarciu bramy pilotem (piloty są do nabycia na sobotnich dyżurach Zarządu). Posiadanie pilota nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.
Otwieranie bramy "na siłę" spowoduje jej uszkodzenie. Osoba, która to zrobi, zostanie obciążona kosztami naprawy bramy.

Spalanie odpadów zielonych
Autor: AdminDodano: 20 października 2011r.
   W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).
Problematykę powyższą reguluje m.in. art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U.185.1243 j.t. - wraz z późniejszymi zmianami), tj.:
,, (...)dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów".

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI POCHODZĄCYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!
Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.
Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy, jednak stawka nie może być większa niż 80% ceny za odbiór odpadów zmieszanych).
Odpady zielone przyjmowane są również przez Stacjonarne Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), tzw. Gratowiska.

Inne informacje dot. m.in. działalności Gratowisk dostępne są na stronie internetowej www.odpady.poznan.pl.

Warto wiedzieć:
Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w tym odpadami zielonymi określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania, dostępnym na stronie internetowej:
http://www.poznan.pl/mim/public/wos/pages.html?co=list&id=4042&ch=4048&instance=1017&lang=pl&lhs=publications
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego.

W związku z funkcjonowaniem na terenie miasta Poznania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych (opisanym powyżej) podkreślamy, że nie można spalać tego rodzaju odpadów.

© 1998 - 2011 Urząd Miasta Poznania

20.10.2011

Informację podajemy za stroną www.poznan.pl

UWAGA KIEROWCY !
Autor: ZarządDodano: 28 maja 2011r.
   Przypominamy, że na terenie ogrodu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/godz. Obowiązuje też bezwzględny zakaz parkowania na alejkach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem korzystania z samochodów i innych pojazdów mechanicznych" dostępnym w zakładce REGULAMINY WEWNĘTRZNE. W przypadku naruszania regulaminu zmuszeni będziemy zastosować sankcje przewidziane przepisami PZD.
powered by COMBOY's NEWSInformacje stałe

Wjazd na teren ogrodu
Wjazd na teren ogrodu, bez prawa parkowania, jest możliwy w czwartki miedzy 13:00 a 17:00
i w soboty między 9:00 a 18:00

Nasz numer konta bankowego
50 1020 4027 0000 1202 0380 7070

Ważne telefony
Zarząd: 501 381 460
Prezes: 505 033 189
Gospodarz: 501 381 461
Elektryk: 792 029 751
Policja - Dzielnicowy: 519 064 572

Woda w ogrodzie
Woda w ogrodzie jest włączona w okresie od 1 kwietnia do 31 października.